On appeasement: It is quite simple. Feeding wild animals does not make them friendly, it makes them stronger. Howard Newman

למדינה פלסטינית מפורזת, לעולם לא יסכימו הפלסטינים, למדינה פלסטינית מזויינת, לעולם לא תסכים ישראל!  אהוד בן עזר

There are two ways to be fooled. One is to believe what isn't true; the other is to refuse to believe what is true - Danish philosopher Soren Kierkegaard 1813-1855
פסגה מרובעת

By אליקים העצני

קרי נתניהו חוסיין עבדללה אבו מאזן

                                                                            

                                                                               

                                                                        29.6.2013

 

פסגה מרובעת בירדן - ארה"ב, ירדן, הרש'פ וישראל, להשיק שיחות להקמת מדינה פלסטינית במערב א"י, כן או לא תהיה לבסוף, אבל אנחנו ליתר ביטחון הכנו תסריט לפסגה אלטרנטיבית.

 

..."מזכיר המדינה, קרי :

את פתרון 'שתי המדינות ל-2 העמים' ידעתי אפילו בטרם פתחתי בסיבוב הראשון אצלכם. חבל, שרק בסיבוב ה-29 התחוור לי, שהתכנית הזאת היא אמנם ישימה, אך רק אם מזיזים אותו 40-50 ק'מ מזרחה, אל נהר הירדן. אנא, סילחו על טעות קרטוגראפית פעוטה כזאת לאמריקני, המורגל למפת ארצו שבה מרחק כזה לא מורגש כלל.

 

רוה"מ נתניהו:

באתי לכאן לבשר על וויתור היסטורי של העם היהודי על ארץ ישראל המזרחית, נחלת השבטים ראובן, גד וחצי שבט המנשה, שזכותנו עליה אושררה ב-1922 במנדט חבר הלאומים. כעת, למרות שגם בהמנון מפלגתי הגדה המזרחית "זו שלנו זו גם כן", אנו מוותרים עליה לטובת העם הפלסטיני, כדי שתהיה לו מדינה משלו. חלוקת ארץ ישראל ע"י הבריטים, שהקימו כאן את האמירות (ואח'כ הממלכה) הירדנית, תורמת היום לשלום, כי היא מאפשרת להקים על שלושה רבעים משטח א'י ממלכה האשמית פלסטינית. אני מכריז בזאת, שמדינת ישראל, כולל האוטונומיה הפלסטינית ביהודה ושומרון שתחת ריבונותה, מכירה  במדינה החדשה.

 

המלך עבדאללה:

אעמוד בראש המדינה הפלסטינית, שתושביה כאן הם ממילא נתיניי הנאמנים. כמו כן, אשמח להעניק  לערביי האוטונומיה בגדה המערבית אזרחות פלסטינית - כפי שעד שנת 1988 הם היו אזרחים ירדנים. בני העם הפלסטיני שבגדה המערבית יגשימו את זכות הצבעתם הלאומית בפרלמנט הפלסטיני כאן, מבלי שנתערב בהפעלת שלטון הבית האוטונומי שלהם או בריבונות ישראל בגדה המערבית. 

 

ראש הרש"פ, מחמוד עבאס:

מודה למלך על הכנסת האורחים ומבקש להעיר שרק העם הפלסטיני, בהכרעה דמוקרטית, יחליט אם רצונו במלוכה או ברפובליקה. אשר למזרח הירדן, ההיסטוריונים כבר הוכיחו, שכל מה שהיהודים מנכסים לעצמם כמורשת היסטורית שלהם, שייך לאמתו של דבר להיסטוריה הפלסטינית. השבטים ראובן, גד ומנשה – כמו מוסא, אלמלכ דהוד ועיסא (ישו), כולם היו אבות אבותיהם של הפלסטינים, וממילא מזרח הירדן אף היא אדמת קודש פלסטינית. ואשר לעם, כבר התבטא שר החוץ הפלסטיני, פרוק קדומי (ניוז-וויק, 1977):

"ירדנים ופלסטינים נחשבים ע"י אש"ף כעם אחד".

גם הנסיך הירדני חסן הכריז ב-1970:

"פלסטין היא ירדן וירדן היא פלסטין. יש כאן עם אחד וארץ אחת, עם היסטוריה אחת וגורל אחד".

והמלך חוסיין אישר ב- 1977:

"שני העמים הם למעשה עם אחד – זו עובדה".

הרשות הפלסטינית תמליץ לקבל את הצעת המלך להעניק לערביי האוטונומיה אזרחות פלסטינית, אך גם על כך יחליט העם הפלסטיני בגדה המערבית במשאל עם, בכפוף להסכמת ישראל (קריאת ביניים של נתניהו: "האישור ניתן!").

הרשות הפלסטינית לא תתפזר לפני שזכויות ערביי הגדה המערבית לשלטון בית יובטחו בחקיקת הכנסת, ולפני שייחתמו הסכמים שיבטיחו לתושבי שתי הגדות הירדניות לשעבר מעבר חופשי, הסדרים כלכליים, ענייני מעמד אישי וכד', על מנת שירגישו בשתי הגדות כבביתם."

 

תמה הוועידה האלטרנטיבית. לקוראים רבים תיראה דמיונית והזויה, מצוצה מן האצבע. ברם, הנתונים העובדתיים המונחים ביסודה הם נכונים והיגיון פנימי מחבר ביניהם, אם כי – בזאת מודה מחבר הרשימה -  ההיגיון הזה סותר את המציאות הנוכחית.

אולם הקורא ישפוט אם מציאות זאת, שעיצבו פוליטיקאים, אינה היא גופה מעוותת וחסרת תקווה, מלאכותית ובנויה על שקרים מוסכמים שכל מטרתם לפגוע באינטרסים של העם היהודי.

 

אליקים העצני           


<< PrevTo the listNext >>

Add a Comment

 
Contact Us

Truth Provider
All Rights Reserved
(C) 2009
Home
Important Articles
About Us
Our Mission
Best Articles
Articles Archive
Contact
Videos
 
SoftQual   :נבנה ע"י