On appeasement: It is quite simple. Feeding wild animals does not make them friendly, it makes them stronger. Howard Newman

למדינה פלסטינית מפורזת, לעולם לא יסכימו הפלסטינים, למדינה פלסטינית מזויינת, לעולם לא תסכים ישראל!  אהוד בן עזר

There are two ways to be fooled. One is to believe what isn't true; the other is to refuse to believe what is true - Danish philosopher Soren Kierkegaard 1813-1855


read all >
FOR THOSE UNDER THE MISCONCEPTION THAT ISRAELIS ARE ON ARAB LAND
06/16/19   EUGENE V. ROSTOW
A RETURN TO THE RULE OF LAW
04/01/19   ROBERT K. VINCENT - CONTRIBUTING EDITOR


read all >
THE PALESTINIANS NEED TO HAVE IDENTITY CRISIS
07/20/19   AARON KLIEGMAN
A TRIBUTE TO JOAN PETERS
09/03/18   NADAV SHRAGAI


watch all >
MICHAEL GOVE - BRITAIN'S JUSTICE SEC. ON ANTI-SEMITISM
04/20/16
A CONVERSATION WITH SENATOR MARCO RUBIO ON FOREIGN POLICY
08/13/15
DIVORCING THE PALESTINIANS? TRY DIVORCING YOUR FIXATION
DROR EYDAR

Where did the idea that we can "divorce" the Palestinians come from? Commanders for Israel's Security – an Israeli movement founded by former senior security officials and military generals – is responsible for coining this concept. But military generals, as high up as they were, may be good at orchestrating military operations but they are obviously not so good at foreseeing the future or analyzing history.


FOR THOSE UNDER THE MISCONCEPTION THAT ISRAELIS ARE ON ARAB LAND
EUGENE V. ROSTOW
For those of you, including some of my Israeli friends, who are under the misconception that the Israelis are "on Arab lands," nothing could be further from the truth. Here is the legal proof which you must all study and be familiar with

A RETURN TO THE RULE OF LAW
ROBERT K. VINCENT - CONTRIBUTING EDITOR

A recent article that appeared in the March 28 Wall Street Journal, “The Two Americas Have Grown Much Fiercer”, by Peggy Noonan, is part of an editorial trend of late decrying the divided state of America in these times.  As is typical in these pieces, the author does not place the onus for our fractured state on one side or the other, but instead promotes a theme of “Can’t we all just get along?” From the point of view of the “Trumpian” camp, this writer is here to reply with a resounding “no”, at least not until the core issue that motivates the tens of millions of Americans who support our sitting President is addressed


US PEACE INITIATIVE - A REALITY CHECK
AMB. (Ret.) YORAM ETTINGER

A successful pursuit of peace is preconditioned upon the predominance of reality over well-intentioned eagerness to produce peace. The latter is frequently tainted by oversimplification, short-term considerations and wishful-thinking.


AUTOPSY OF A DEAD COUP
VICTOR DAVIS HANSON

The illegal effort to destroy the 2016 Trump campaign by Hillary Clinton campaign’s use of funds to create, disseminate among court media, and then salt among high Obama administration officials, a fabricated, opposition smear dossier failed.

So has the second special prosecutor phase of the coup to abort the Trump presidency failed. There are many elements to what in time likely will become recognized as the greatest scandal in American political history, marking the first occasion in which U.S. government bureaucrats sought to overturn an election and to remove a sitting U.S. president


THE LUNACY OF DISENGAGEMENT
BESA CENTER - GERSHON HACOHEN

Unilateral disengagement from the West Bank, which Israeli PM candidate Benny Gantz seems to support, would have far-reaching adverse implications for Israel in the security, economic, social, infrastructural, and ecological spheres.


חוק הלאום
ד"ר מרדכי ניסן

לא נעלם מכל מתבונן ישראלי שמעורה בנעשה במדינה, מי אלה שחשים הזדהות עם המדינה היהודית ותורמים לביטחונה, ומדברים בעדה בכל פורום בארץ ובחו"ל; ומנגד, מי חורש לה רעות וצרות. ההצבעה בעד החוק איננה בשום פנים הצבעה נגד בעלי ברית וותיקים שמוסיפים כבוד וכוח למדינה ומאבקה להישרדות וצמיחה. בנימה מבודחת, אומר, לא הבעתי איבה לכלל הנשים כשבחרתי באשתי.

מנהיגי המדינה לא צריכים להתנצל שחוקקו חוק שתכליתו להשתית את המדינה באופן בלעדי על הלאומיות היהודית בארץ ישראל. השמים לא נפלו, הבשורה בכפלי התקומה הפלאית תשודר בגאון, וקיבוץ גלויות יקרין את ייחודו של עם ישראל בשובו הביתה. החוק הוא סיבה לחגיגה, לא פילוג או השמצה כפי שגורמים משמאל ומרכז המיטו על מעשה החקיקה ב-29 ביולי השנה.PALESTINIANS - YOU DO NOT HAVE TO LIVE LIKE REFUGEES
ALEX JOFFE and ASAF ROMIROWSKY

The onus has been shifted, and previous understandings swept aside. Israelis must respond with imagination and magnanimity and Palestinians with the recognition that this is not 1948, 1967 or 1993. The Unrwa decision is a new opportunity, and Palestinians should embrace it.


THE WHITE HOUSE HANDSHAKE THAT MADE EVERYTHING WORSE
JEFF JACOBI
This VERY IMPORTANT article was published in the Boston Globe. it is A MUST READ!!!

Here is the truth about the true nature and feelings of Israel's MP Yitzhak Rabin, not the ones the left loves to describe.

Jeff Jacoby is a regular columnist of the Boston Globe and was present at the White House during the signing of the Oslo Accords 25 years ago.

If any of you can forward this article to Rabin's family, please do so.

As I said, A MUST READ!!!

ON THE PALESTINIAN REFUGEE ISSUE - PRESIDENT TRUMP IS MAGNIFICENTLY RIGHT
DAVID P GOLDMAN

Are the millions of descendants of Arabs who in 1948 fled Israel real "Refugees" deserving UN, US and most European and Arab countries financial support?

Here is David P. Goldman's article about the so-called "Palestinian Refugees." It is a short article but mighty in importance.

Never forget the fact that the larger number of Jewish refugees who were chased out of Arab countries were completely absorbed and housed in Israel by 1955, while the smaller number of Arab refugees who fled Israel were never absorbed by the Arab countries to which they fled. 
Contact Us
Name
Email
Subject
MessageTruth Provider
All Rights Reserved
(C) 2009
Home
Important Articles
About Us
Our Mission
Best Articles
Articles Archive
Contact
Videos
 
SoftQual   :נבנה ע"י