On appeasement: It is quite simple. Feeding wild animals does not make them friendly, it makes them stronger. Howard Newman

למדינה פלסטינית מפורזת, לעולם לא יסכימו הפלסטינים, למדינה פלסטינית מזויינת, לעולם לא תסכים ישראל!  אהוד בן עזר

There are two ways to be fooled. One is to believe what isn't true; the other is to refuse to believe what is true - Danish philosopher Soren Kierkegaard 1813-1855


read all >
THE ISRAEL - US MODEL HAS BEEN A RESOUNDING SUCCESS

VICTOR DAVIS HANSON   01/26/20
ISRAEL IS THE SOLE SOVEREIGN OF THE TEMPLE MOUNT
08/19/19   DR. MORDECHAI KEDAR
DIVORCING THE PALESTINIANS? TRY DIVORCING YOUR FIXATION
07/20/19   DROR EYDAR


read all >
CRITICISM OF ISRAEL IS NOT ANTI-SEMITISM; ANTI-ZIONISM IS
08/20/19   DENNIS PRAGER
DO ARAB ISRAELIS REALLY SUFFER FROM APARTHEID?
07/28/19   DOV LIPMAN


watch all >
THE DONALD TRUMP VIDEO EVERY JEW MUST WATCH
08/19/16
MICHAEL GOVE - BRITAIN'S JUSTICE SEC. ON ANTI-SEMITISM
04/20/16
THE ISRAEL - US MODEL HAS BEEN A RESOUNDING SUCCESS
VICTOR DAVIS HANSON

The promoters of these unconventional policies, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and U.S. President Donald Trump, are both despised by their respective establishments and under constant threat of removal by their livid political opponents.

Yet they both have transformed their respective countries. Their policies remind us that it is sometimes preferable to be respected rather than just be liked — and that when a nation is strong and does not beg for help, it often finds more than it needs.


ISRAEL IS THE SOLE SOVEREIGN OF THE TEMPLE MOUNT
DR. MORDECHAI KEDAR

Amman had no right to summon Israel's ambassador to Jordan over supposed "violations" on the Temple Mount. The Hashemite Kingdom needs to be reminded that we Jews have worshipped there for over 3,000 years.


DIVORCING THE PALESTINIANS? TRY DIVORCING YOUR FIXATION
DROR EYDAR

Where did the idea that we can "divorce" the Palestinians come from? Commanders for Israel's Security – an Israeli movement founded by former senior security officials and military generals – is responsible for coining this concept. But military generals, as high up as they were, may be good at orchestrating military operations but they are obviously not so good at foreseeing the future or analyzing history.


FOR THOSE UNDER THE MISCONCEPTION THAT ISRAELIS ARE ON ARAB LAND
EUGENE V. ROSTOW
For those of you, including some of my Israeli friends, who are under the misconception that the Israelis are "on Arab lands," nothing could be further from the truth. Here is the legal proof which you must all study and be familiar with

A RETURN TO THE RULE OF LAW
ROBERT K. VINCENT - CONTRIBUTING EDITOR

A recent article that appeared in the March 28 Wall Street Journal, “The Two Americas Have Grown Much Fiercer”, by Peggy Noonan, is part of an editorial trend of late decrying the divided state of America in these times.  As is typical in these pieces, the author does not place the onus for our fractured state on one side or the other, but instead promotes a theme of “Can’t we all just get along?” From the point of view of the “Trumpian” camp, this writer is here to reply with a resounding “no”, at least not until the core issue that motivates the tens of millions of Americans who support our sitting President is addressed


US PEACE INITIATIVE - A REALITY CHECK
AMB. (Ret.) YORAM ETTINGER

A successful pursuit of peace is preconditioned upon the predominance of reality over well-intentioned eagerness to produce peace. The latter is frequently tainted by oversimplification, short-term considerations and wishful-thinking.


AUTOPSY OF A DEAD COUP
VICTOR DAVIS HANSON

The illegal effort to destroy the 2016 Trump campaign by Hillary Clinton campaign’s use of funds to create, disseminate among court media, and then salt among high Obama administration officials, a fabricated, opposition smear dossier failed.

So has the second special prosecutor phase of the coup to abort the Trump presidency failed. There are many elements to what in time likely will become recognized as the greatest scandal in American political history, marking the first occasion in which U.S. government bureaucrats sought to overturn an election and to remove a sitting U.S. president


THE LUNACY OF DISENGAGEMENT
BESA CENTER - GERSHON HACOHEN

Unilateral disengagement from the West Bank, which Israeli PM candidate Benny Gantz seems to support, would have far-reaching adverse implications for Israel in the security, economic, social, infrastructural, and ecological spheres.


חוק הלאום
ד"ר מרדכי ניסן

לא נעלם מכל מתבונן ישראלי שמעורה בנעשה במדינה, מי אלה שחשים הזדהות עם המדינה היהודית ותורמים לביטחונה, ומדברים בעדה בכל פורום בארץ ובחו"ל; ומנגד, מי חורש לה רעות וצרות. ההצבעה בעד החוק איננה בשום פנים הצבעה נגד בעלי ברית וותיקים שמוסיפים כבוד וכוח למדינה ומאבקה להישרדות וצמיחה. בנימה מבודחת, אומר, לא הבעתי איבה לכלל הנשים כשבחרתי באשתי.

מנהיגי המדינה לא צריכים להתנצל שחוקקו חוק שתכליתו להשתית את המדינה באופן בלעדי על הלאומיות היהודית בארץ ישראל. השמים לא נפלו, הבשורה בכפלי התקומה הפלאית תשודר בגאון, וקיבוץ גלויות יקרין את ייחודו של עם ישראל בשובו הביתה. החוק הוא סיבה לחגיגה, לא פילוג או השמצה כפי שגורמים משמאל ומרכז המיטו על מעשה החקיקה ב-29 ביולי השנה.PALESTINIANS - YOU DO NOT HAVE TO LIVE LIKE REFUGEES
ALEX JOFFE and ASAF ROMIROWSKY

The onus has been shifted, and previous understandings swept aside. Israelis must respond with imagination and magnanimity and Palestinians with the recognition that this is not 1948, 1967 or 1993. The Unrwa decision is a new opportunity, and Palestinians should embrace it.
Contact Us
Name
Email
Subject
MessageTruth Provider
All Rights Reserved
(C) 2009
Home
Important Articles
About Us
Our Mission
Best Articles
Articles Archive
Contact
Videos
 
SoftQual   :נבנה ע"י